Masz pytania? Zadzwoń +48 508 166 108 lub skorzystaj z  formularza kontaktowego.

Kupuj bez rejestracji, z dostawą od 0zł nawet w 24h!

Twój koszyk jest pusty

Produkt został dodany do koszyka.

Produkt niedostępny.
Przepraszamy, ale nie mamy większej ilości produktu.

Reklamacje i zwroty


Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na stan paczki przy jej odbiorze zarówno od kuriera, listonosza czy z Paczkomatu.

 

Jeśli przesyłka jest w jakikolwiek sposób uszkodzona mechanicznie, zalana, opakowanie lub taśmy zabezpieczające noszą ślady ingerencji lub mają Państwo podejrzenie, że produkt mógł ulec uszkodzeniu podczas transportu prosimy w zależności od sposobu dostawy:

 

a) Przesyłka kurierska DPD, Pocztex KURIER 48, E-Commerce Polecony InPost: w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone prosimy o spisanie w obecności listonosza/kuriera protokołu reklamacyjnego.

 

b) Paczkomaty: nie odbierać paczki z paczkomatu i skorzystać z procedury reklamacji dostępnej na ekranie paczkomatu „Mam uwagi do paczki”.REKLAMACJE

 

Jak złożyć reklamację


Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego można złożyć:

  • pisemnie na adres: ul. Naramowicka 26/2, 61-622 Poznań;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@shopla.pl


Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Naramowicka 26/2, 61-622 Poznań.

 

Co warto zamieścić w reklamacji


Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
  •  żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.


Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.


Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.

 

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

 

Wzór formularza reklamacyjnego - do pobrania
(reklamacja na podstawie rękojmi dla umów sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 r.)

 

Wzór formularza reklamacyjnego - do pobrania
(reklamacja towaru na podstawie ustawowego braku zgodności towaru z umową dla umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.).

 

Kiedy otrzymają Państwo odpowiedź na reklamację


Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

Gdzie znajdą Państwo regulacje prawne dotyczące reklamacji


Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


Istnieją dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

  • ustawowa Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
  • umowna (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdą Państwo w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;

 

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.):

 

  • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
  • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

 

 

 

ZWROTY (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)


Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość.

 

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

• pisemnie na adres: Pro Estate Solution S.C. Michał Liskowiak, Jakub Jaskulski, ul. Naramowicka 26/2, 61-622 Poznań;
• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@shopla.pl;

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy - do pobrania.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam wraz z dowodem zakupu na adres: ul. Naramowicka 26/2, 61-622 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Zawarte w tym komunikacie zapisy dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (podstawa prawna: art. 38 pkt 5 i 9 ustawy o prawach konsumenta).

Zapoznaj się z naszymi opiniami!

Wszelkie znaki towarowe, loga producentów oraz nazwy użyte na stronach sklepu należą do ich prawowitych właścicieli, użyte zostały jedynie w celach informacyjnych.

Przypomnienie hasła
Zamknij
facebook
Zamknij

Do uzupełnienia.

Przejdź do serwisu »